La Banqueta, amb els Runners del Vendrell 17 de juny del 2020