Inici Notícies El contracte de les piscines o el vot telemàtic a les sessions...

El contracte de les piscines o el vot telemàtic a les sessions municipals, entre altres temes del ple

42

Tampoc s’ha aprovat la moció de Som Poble-Esquerra Republicana de Catalunya per demanar la finalització del contracte d’Aqualia amb la gestió de les piscines cobertes. Segons la coalició, el contracte amb l’empresa d’aigües presenta diverses irregularitats i per tant proposa rescindir-lo i buscar una forma de gestió del servei més eficient. El govern ha explicat que el contracte l’està estudiant el departament de secretaria i d’intervenció i que si s’ha d’anar a una licitació s’hi anirà. Amb els vots en contra del govern i les dues abstencions de Junts pel Vendrell la proposta es va rebutjar.
El ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya per a modificar el Reglament Orgànic Municipal en relació al vot telemàtic als plens i Comissions informatives, perquè es pugui utilitzar quan regidores i regidors es trobin en els supòsits com ara baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu o alguna raó de força major.
La proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per modificar el període de cobrament dels rebuts de l’aigua per tal que torni a ser trimestral va quedar rebutjada pels vots del Govern i les 9 abstencions de la resta de l’oposició.
Finalment la moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell sobre la modificació de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera va quedar rebutjada, després que el vot de qualitat de l’alcalde desfés l’empat de 10 vots a favor i 10 en contra.