Últimes notícies

Posa’t en contacte amb nosaltres

Telèfon
(+34) 977 666 602

Adreça
Carretera Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell, Tarragona

Segueix-nos a les xarxes socials

Cerca...
Generic filters

Avís legal

  /  Avís legal

El Vendrell Comunicació SL Municipal, amb NIF B43474196, té domicili fiscal a la plaça Vella, 1, del Vendrell, CP 43700. El telèfon de contacte és el 977 66 66 02 i el correu electrònic general de contacte és administracio@rtvelvendrell.cat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudios, vídeos i qualsevol altre material, són propietat d’El Vendrell Comunicació SLM, o de terceres persones que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a El Vendrell Comunicació SLM.

Tots els drets estan reservats. Els titulars dels drets es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

– Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

– El Vendrell Comunicació SLM, a través del web, facilita continguts informatius, culturals i d’entreteniment de la vila del Vendrell. No obstant això, El Vendrell Comunicació SLM no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi de forma permanent actualitzada.

– Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit d’El Vendrell Comunicació SLM. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

– L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d’El Vendrell Comunicació SLM o de terceres persones, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El Vendrell Comunicació SLM no serà responsable de l’ús per part de terceres persones de la informació continguda al web.

– L’ús dels logotips de Ràdio El Vendrell, Televisió El Vendrell, rtvelvendrell.cat, El Vendrell Comunicació i Ajuntament del Vendrell requerirà autorització prèvia d’El Vendrell Comunicació SLM o del propi ajuntament. En cap cas s’autoritzarà el seu ús comercial.

– El Vendrell Comunicació SLM no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta societat municipal.

– El Vendrell Comunicació SLM no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. El Vendrell Comunicació SLM  no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a El Vendrell Comunicació SLM, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’aquesta societat municipal.

– En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

– L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

– El Vendrell Comunicació SLM no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, i sempre que es disposi dels mitjans tècnics i personals necessaris, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

– El Vendrell Comunicació SLM es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

– Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

– La visita al web s’efectua de forma anònima. Només per a poder accedir a alguns dels serveis de consultes hauran de facilitar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

– Si faciliteu les vostres dades personals a El Vendrell Comunicació SLM, aquestes seran tractades d’acord amb la normativa vigent sobre la protecció de dades personals.

– Les dades personals només seran objecte de cessió en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o de conformitat amb allò disposat en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

– Les persones que tinguin les seves dades personals registrades en un fitxer informatitzat d’El Vendrell Comunicació SLM podran exercir-hi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la llei, adreçant-se a les oficines ubicades a la carretera de Santa Oliva, 27-35, del Vendrell, CP 43700.